• Αθανασιάδου 3-5, Αμπελόκηποι, 11521

    Αναισθησία κατά τη διόρθωση μυωπίας με laser

    Αναισθησία κατά τη διόρθωση μυωπίας με laser

    Η διόρθωση μυωπίας με LASER γίνεται με αναισθητικές σταγόνες στο μάτι, δηλαδή με τοπική αναισθησία με κολλύριο. Δεν απαιτεί γενική αναισθησία ή οποιαδήποτε άλλη «ενέσιμη» αναισθησία. Ο ασθενής είναι ξύπνιος καθ’ όλη τη διαδικασία, επικεντρώνοντας την όραση σε ένα συγκεκριμένο σημείο-στόχο. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, σε κάποιο χρονικό σημείο της διαδικασίας διόρθωσης της μυωπίας με laser, ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί κάποια ήπια πίεση στον οφθαλμό, αλλά σε καμία στιγμή δεν θα αισθανθεί πόνο. Μερικές φορές, μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή μια από του στόματος λήψη ενός φαρμάκου, που θα βοηθήσει στη χαλάρωση.