• Αθανασιάδου 3-5, Αμπελόκηποι, 11521

  ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

  ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ

  Τα μάτια χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και επιμέλεια. Υπάρχουν πολλές παθήσεις των ματιών, οι οποίες δεν χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τα άτομα, αλλά το σωστό είναι η τακτική παρακολούθηση από οφθαλμίατρο. Μια από τις πιο συχνές διαταραχές των ματιών είναι ο αστιγματισμός.

  Τι είναι ο αστιγματισμός

  Είναι μία πάθηση των ματιών κατά την οποία βλέπουμε τα αντικείμενα μη ομοιόμορφα εστιασμένα και θολά, επειδή η διαθλαστική δύναμη δεν είναι όμοια και για τα δυο μάτια. Μπορεί να υπάρχει ταυτόχρονα μαζί με υπερμετρωπία ή μυωπία. Δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές με την πάροδο των ετών. Σημαντική αύξησή του μπορεί να είναι σύμπτωμα σημαντικότερου προβλήματος, το οποίο χρειάζεται προσοχή.

  Συμπτώματα αστιγματισμού

  Βασικά συμπτώματα που αν τα έχουμε πρέπει να επισκεφθούμε οφθαλμίατρο να εξετάσει τα μάτια μας είναι τα παρακάτω:

  • Ασαφής όραση σε μακρινά αντικείμενα αλλά και κοντινά

  • Δυσκολία οδήγησης το βράδυ

  • Πονοκέφαλοι

   

  Αιτίες αστιγματισμού

  Κύριο αίτιο της πάθησης είναι η κληρονομικότητα. Η πάθηση δεν παρουσιάζεται εκ γενετής αλλά κατά την παιδική ή εφηβική ηλικία του ατόμου.

  Θεραπεία αστιγματισμού

  Αν ο αστιγματισμός δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα του ατόμου τότε ανάλογα με την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν γυαλιά, φακοί επαφής ή να γίνει χειρουργική επέμβαση με laser.

  Φακοί επαφής για αστιγματισμό

  Υπάρχουν πλέον ειδικοί “αστιγματικοί” φακοί επαφής, οι Τορικοί. Χρειάζεται όμως μεγάλη σχολαστικότητα στην καθαριότητά τους πριν και μετά από κάθε χρήση τους.

  Επέμβαση laser για αστιγματισμό

  Η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης δίνει την δυνατότητα στα άτομα με αστιγματισμό να κάνουν δίορθωσή του με laser. Ο μόνος κατάλληλος να κρίνει εάν πληροίτε τα κριτήρια για επέμβαση laser είναι ο οφθαλμίατρος. Η επέμβαση μπορεί να γίνει είτε με την μέθοδο LASIK είτε με την PRK, ανάλογα με κάποιες εξατομικευμένες παραμέτρους πχ. βαθμό αστιγματισμού, τρόπο ζωής, πάχος κερατοειδούς κτλ.

  Η διόρθωση του αστιγματισμού με laser μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με τη διόρθωση της μυωπίας ή της υπερμετρωπίας, εάν συνυπάρχουν με αστιγματισμό. Σε κάθε περίπτωση, η επέμβαση laser για αστιγματισμό θεωρείται σήμερα απλή και ανώδυνη διαδικασία με άμεσα ορατά αποτέλεσμα για τον ασθενή.