• Αθανασιάδου 3-5, Αμπελόκηποι, 11521

  ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ;

  ΔΙΟΡΘΩΝΕΤΑΙ Η ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ;

  Η πρεσβυωπία- η δυσκολία εστίασης στην κοντινή απόσταση – που εμφανίζεται συνήθως μετά τα 40 έτη, είναι μια διαταραχή της προσαρμογής των οφθαλμών σε αποστάσεις 30-40 cm. Εκδηλώνεται συνήθως στο διάβασμα, ιδιαίτερα με χαμηλό φωτισμό και οφείλεται στην προοδευτική απώλεια της ελαστικότητας του κρυσταλλοειδούς φακού των οφθαλμών και του ακτινωτού μυός, στον οποίο αυτός στηρίζεται.

  Είναι μια πάθηση που εμφανίζεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως από το εάν πάσχουν από άλλες διαθλαστικές ανωμαλίες ή όχι. Έτσι, για παράδειγμα, οι μύωπες χρειάζεται να αφαιρούν τα γυαλιά τους για να διαβάσουν, ενώ οι υπερμέτρωπες χρειάζεται να προσθέσουν γυαλιά ακόμα και σε ηλικία μικρότερη των 40 ετών. Είναι η συχνότερη διαθλαστική ανωμαλία και «ταλαιπωρεί» 2 δις ανθρώπους παγκοσμίως.

  ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑΣ

   

  Ο οφθαλμίατρος διαθέτει στη «φαρέτρα» του αρκετές μεθόδους για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ανάλογα την περίπτωση:

   

  • Γυαλιά πρεσβυωπίας ή πολυεστιακά, εάν συνυπάρχει μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός
  • Πολυεστιακοί φακοί επαφής. Πρόκειται για μαλακούς φακούς επαφής, με εξελιγμένα υλικά, που είναι «φιλικοί» με τα μάτια, όπως και οι συμβατικοί φακοί επαφής. Ο ασθενής, αφού συμβουλευτεί τον οφθαλμίατρό του, συνήθως, δοκιμάζει πρώτα τους πολυεστιακούς φακούς με τη μορφή ενός δωρεάν δείγματος. Κατόπιν μπορεί να προχωρήσει στην παραγγελία πολυεστιακών φακών επαφής μηνιαίας αντικατάστασης.
  • Διόρθωση πρεσβυωπίας με excimer laser(Presby LASIK ή mini monovision) πρόκειται για μέθοδο που απευθύνεται σε νεαρούς πρεσβύωπες 40-45 ετών στους οποίους μπορεί να συνυπάρχει και κάποια άλλη διαθλαστική ανωμαλία. Στην περίπτωση αυτή η πρεσβυωπία διορθώνεται για κάποια χρόνια, συνήθως ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία κάθε ασθενούς εώς τα 52-53 έτη. Μετά επειδή η πρεσβυωπία είναι μια εξελικτική πάθηση που συνεχίζει να αυξάνεται εώς τα 65 έτη χρειάζεται ξανά η χρήση πρεσβυωπικών γυαλιών ή φακών επαφής, αλλά με μικρότερους βαθμούς
  • Διαθλαστική αντικατάσταση φακού. Η επανάσταση στον τομέα της μικροχειρουργικής των οφθαλμών έχει έρθει με την δημιουργία πολυεστιακών ενδοφακών για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. Οι τελευταίας γενιάς πολυεστιακοί ενδοφακοί παρέχουν μόνιμη λύση στην πρεσβυωπία, διορθώνοντας ταυτόχρονα και τον καταρράκτη που μπορεί να συνυπάρχει. Πρόκειται για μέθοδο που προτείνεται για ηλικίες άνω των 55-60 ετών μετά από πολύ προσεκτική επιλογή ασθενών και ακριβείς μετρήσεις από τον οφθαλμίατρο για την εξασφάλιση του καλύτερου οπτικού αποτελέσματος σε όλες τις αποστάσεις.

  Οι εξελίξεις της τελευταίας 10ετίας είναι καθοριστικές στην αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας με σημαντικά κλινικά αποτελέσματα. Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει προσφέρει στον ειδικό οφθαλμίατρο περισσότερες και καλύτερες επιλογές για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας απ’ ότι παλαιότερα και σίγουρα περιμένουμε συναρπαστικότερες εξελίξεις στο μέλλον.