• Αθανασιάδου 3-5, Αμπελόκηποι, 11521

  Διόρθωση αστιγματισμού με laser

  Διόρθωση αστιγματισμού με laser

  Ο αστιγματισμός είναι μια διαθλαστική ανωμαλία των οφθαλμών, στην οποία ο ασθενής δυσκολεύεται να εστιάσει μακριά και κοντά, ιδιαίτερα σε μικρές λεπτομέρειες. Αποτέλεσμα αυτού είναι ένα συγκεχυμένο είδωλο και συχνά κοπιωπία (κούραση των ματιών). Στον αστιγματισμό η καμπυλότητα του κερατοειδή είναι μεγαλύτερη στον ένα άξονα, απ’ ό,τι στον άλλον.

  Η διόρθωση του αστιγματισμού μπορεί, όπως και η μυωπία, να διορθωθεί τόσο με τη μέθοδο PRK, όσο και με τη μέθοδο LASIK. Τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης μεθόδου έχουν να κάνουν με το βαθμό του αστιγματισμού, το πάχος του κερατοειδή και τον τρόπο ζωής του ασθενούς.

  PRK για τον αστιγματισμό

  Με τη μέθοδο αυτή το excimer laser σμιλεύει τον κερατοειδή κατά τον άξονα με τη μεγαλύτερη καμπυλότητα, ώστε να γίνει αυτός πιο ομαλός. Έτσι εξαλείφεται η ανωμαλία, εξαλείφεται ο αστιγματισμός. Αφού ολοκληρωθεί η σμίλευση, ο οφθαλμίατρος τοποθετεί στο κάθε μάτι ένα θεραπευτικό φακό επαφής, που παραμένει για 5 ημέρες στους οφθαλμούς και αφαιρείται από τον οφθαλμίατρο στην 1η μετεγχειρητική επίσκεψη.

  LASIK για τον αστιγματισμό

  Με τη μέθοδο αυτή δημιουργείται είτε με μικροκερατόμο, είτε με laser ένας κρημνός (flap) στον κερατοειδή και στη συνέχεια σμιλεύεται το τμήμα του κερατοειδούς με τη μεγαλύτερη καμπυλότητα με excimer laser με αποτέλεσμα την εξάλειψη του αστιγματισμού. Έπειτα ο κρημνός επανατοποθετείται στην αρχική του θέση και γίνεται η επούλωση χωρίς ράμματα.
  Ειδικά όσον αφορά τον αστιγματισμό, η LASIK προσφέρει το καλύτερο ποιοτικά αποτέλεσμα και την πιο γρήγορη αποκατάσταση της όρασης. Με τα σύγχρονα laser μπορούμε να διορθώσουμε έως και 6 βαθμούς αστιγματισμού.

  Εγγραφείτε στο newsletter μας!