• Αθανασιάδου 3-5, Αμπελόκηποι, 11521

  Διόρθωση μυωπίας με laser – Μέθοδος FEMTOSECOND

  Διόρθωση μυωπίας με laser – Μέθοδος FEMTOSECOND

  ΜΕΘΟΔΟΣ FEMTOSECOND

  FEMTOSECOND – The Blade free LASIK

  Η μέθοδος FEMTOSECOND (η βελτιωμένη INTRALASE) αποτελεί μία περαιτέρω εξέλιξη της LASIK.

  ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΜΥΩΠΙΑΣ ΜΕ ΛΕΙΖΕΡ ΜΕΘΟΔΟΣ FEMTOSECOND

  Που διαφέρει η FEMTOSECOND από τη Lasik

  Η διαφορά έγκειται στο ότι στην περίπτωση της FEMTOSECOND η δημιουργία του κερατοειδικού κρημνού (flap) γίνεται χωρίς τον μηχανικό μικροκερατόμο, αλλά με το laser (blade free). Αυτή είναι και η μόνη διαφορά της από την κλασσική LASIK. Τα επόμενα στάδια της επέμβασης είναι ακριβώς τα ίδια με την LASIK.

  Πως γίνεται η FEMTOSECOND

  Με την τεχνολογία FEMTOSECOND δημιουργούνται μικροσκοπικές φυσαλίδες μέσα στο στρώμα του κερατοειδούς, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο τη δημιουργία του κρημνού.
  Το στάδιο αυτό διαρκεί μόνο 15 δευτερόλεπτα.

  Πλεονέκτημα της FEMTOSECOND

  Τεχνικά, το πλεονέκτημα της μεθόδου FEMTOSECOND είναι ότι μπορούμε να υπολογίσουμε το πάχος του flap με μέγιστη ακρίβεια (σε επίπεδο μικρών), κάτι που δεν είναι εφικτό με το μηχανικό μικροκερατόμο. Ο κρημνός, που δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο είναι εξαιρετικά σταθερός κι εμφανίζει μεγαλύτερη αντίσταση σε εξωτερικούς τραυματισμούς του οφθαλμού.

  Πρέπει να σημειωθεί ότι στα χέρια ενός έμπειρου στα διαθλαστικά χειρουργεία οφθαλμιάτρου και οι δύο μέθοδοι έχουν εξίσου καλά αποτελέσματα. Η μέθοδος FEMTOSECOND απλά παρέχει τη δυνατότητα ακόμα και σε ασθενείς με λεπτότερους κερατοειδείς, μεγάλους βαθμούς μυωπίας και υψηλό αστιγματισμό να μπορέσουν  να είναι υποψήφιοι για τη διόρθωση της οφθαλμικής τους ανωμαλίας με τη μεθοδολογία μιας επέμβασης LASIK.