• Αθανασιάδου 3-5, Αμπελόκηποι, 11521

  Διόρθωση υπερμετρωπίας με laser

  Διόρθωση υπερμετρωπίας με laser

  Η υπερμετρωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία των οφθαλμών, στην οποία ο ασθενής δεν βλέπει καθαρά τα μακρινά αντικείμενα, αλλά ούτε και τα κοντινά.

  Η διόρθωση της υπερμετρωπίας μπορεί, όπως και η μυωπία, να διορθωθεί με την μέθοδο PRK και με τη μέθοδο LASIK. Τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης μεθόδου έχουν να κάνουν με τον βαθμό της υπερμετρωπίας, το πάχος του κερατοειδούς και τον τρόπο ζωής του ασθενούς.

  Υπερμετρωπική PRK

  Με τη μέθοδο αυτή το excimer laser σμιλεύει το περιφερικό τμήμα του κερατοειδούς έτσι ώστε να εξαλειφθεί η υπερμετρωπία. Αφού ολοκληρωθεί η σμίλευση, ο οφθαλμίατρος τοποθετεί στο κάθε μάτι ένα θεραπευτικό φακό επαφής, που παραμένει για 5 ημέρες στους οφθαλμούς και αφαιρείται από τον οφθαλμίατρο στην 1η μετεγχειρητική επίσκεψη.

  Υπερμετρωπική LASIK

  Με τη μέθοδο αυτή δημιουργείται είτε με μικροκερατόμο είτε με laser ένας κρημνός (flap) στον κερατοειδή και στη συνέχεια σμιλεύεται το περιφερικό τμήμα του κερατοειδούς με excimer laser με αποτέλεσμα την εξάλειψη της υπερμετρωπίας. Έπειτα ο κρημνός επανατοποθετείται στην αρχική του θέση και γίνεται η επούλωση χωρίς ράμματα.
  Ειδικά όσον αφορά την υπερμετρωπία η LASIK προσφέρει το καλύτερο ποιοτικά αποτέλεσμα και την πιο γρήγορη αποκατάσταση της όρασης.

  Εγγραφείτε στο newsletter μας!