• Αθανασιάδου 3-5, Αμπελόκηποι, 11521

  Λύση στην πρεσβυωπία

  Λύση στην πρεσβυωπία

  Η ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ

  Πρεσβυωπία καλούμε την κατάσταση στην οποία κάποιος δυσκολεύεται να δει ευκρινώς σε κοντινή απόσταση. Διεθνώς, ο αριθμός των πρεσβυώπων προσεγγίζει το ένα δισεκατομμύριο.

  Η πρεσβυωπία εμφανίζεται συνήθως σε άτομα άνω των 40 ετών. Όλοι οι άνθρωποι εμφανίζουν πρεσβυωπία με την αύξηση της ηλικίας, αργά ή γρήγορα. Η πρεσβυωπία παρουσιάζεται στην αρχή ως δυσκολία στην ανάγνωση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπου τα άτομα που προσπαθούν να διαβάσουν ασυναίσθητα απομακρύνουν το αντικείμενο. Οι υπερμέτρωπες συχνά εμφανίζουν πρεσβυωπία σε μικρότερη ηλικία, ενώ οι μύωπες μπορεί να καθυστερήσουν. Οι μύωπες χαρακτηριστικά αφαιρούν τα μυωπικά τους γυαλιά για να διαβάσουν.

  ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

  ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

  Με γυαλιά πρεσβυωπίας
  Τα γυαλιά αυτά κυκλοφορούν παντού, όμως τα έτοιμα γυαλιά με αμφίβολης ποιότητας κρύσταλλα κουράζουν τα μάτια πολύ. Για το λόγο αυτό προτιμότερα είναι τα γυαλιά πρεσβυωπίας που κατασκευάζονται στους οπτικούς.

  Με πολυεστιακά γυαλιά
  Τα γυαλιά αυτά είναι μία πολύ καλή λύση για μύωπες & υπερμέτρωπες που εμφανίζουν πρεσβυωπία και οι οποίοι έτσι εξυπηρετούνται με ένα ζεύγος γυαλιών που καλύπτει όλες τις αποστάσεις (μακρινή – ενδιάμεση – κοντινή). Τα γυαλιά αυτά ας σημειωθεί ότι χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα προσαρμογής.

  Με πολυεστιακούς φακούς επαφής
  Πρόκειται για μία ακόμα λύση για εκείνους που δεν επιθυμούν να φορούν γυαλιά που προδίδουν την ηλικία τους.
  Αυτοί οι φακοί επαφής όμως είναι δύσχρηστοι & κακώς ανεκτοί στους μεγάλης ηλικίας ασθενείς λόγω της ξηροφθαλμίας που  συχνά συνυπάρχει σε αυτές τις ηλικίες.

  Με χειρουργικές μεθόδους

  α) Ένθεση πολυεστιακών ενδοφακών, όπου μικροί πολυεστιακοί ενδοφακοί τοποθετούνται στο εσωτερικό του ματιού, στη θέση του φυσικού φακού του ματιού και προσφέρουν μακρινή και κοντινή όραση. Πρόκειται για επέμβαση μικρής διάρκειας, η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία.

  β) Monovision με laser ή ενδοφακούς
  Πρόκειται για διαδεδομένη μέθοδο χειρουργικής θεραπείας της πρεσβυωπίας, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί και σε μεγάλης ηλικίας ασθενείς, που χειρουργούνται για καταρράκτη. Η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί και σε άτομα ηλικίας 40-50 ετών που υποβάλλονται σε διαθλαστική χειρουργική επέμβαση με excimer (PRK ή LASIK).

  γ) Ένθεση ενδοκερατοειδικών δακτυλίων ή presby lasik
  μέθοδος που εφαρμόζεται σε εξειδικευμένα κέντρα αναφοράς, αναστρέψιμη σε περίπτωση μη ικανοποιητικού αποτελέσματος. Βασικό μειονέκτημά της είναι η ανάγκη συμπληρωματικής επέμβασης σε μία πενταετία, καθώς η πρεσβυωπία συνεχίζει να αυξάνεται έως την ηλικία των 65 ετών.

  ΠΩΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕΘΟΔΟ

  Τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης τεχνικής για κάθε ασθενή έχουν να κάνουν με τις πραγματικές ανάγκες του κάθε ατόμου (κοινωνικές, οικογενειακές, επαγγελματικές), ανάλογα με τις δραστηριότητές του, τα χόμπι του και την ηλικία του. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση του θέματος «πρεσβυωπία» για ένα 40χρονο, από ένα 70χρονο, γι’ αυτό και προηγείται αναλυτική συζήτηση με τον εξειδικευμένο οφθαλμίατρο.