• Αθανασιάδου 3-5, Αμπελόκηποι, 11521

  Διόρθωση σε πολύ υψηλή μυωπία NATURAL LENS EXCHANGE

  Διόρθωση σε πολύ υψηλή μυωπία NATURAL LENS EXCHANGE

  Refractive lens exchange
  Διαθλαστική ανταλλαγή φακού

  Τι είναι

  Η Διαθλαστική ανταλλαγή φακού (Refractive Lens Exchange) είναι μια εναλλακτική λύση που αφορά ασθενείς, που έχουν τόσο μεγάλου βαθμού διαθλαστικές ανωμαλίες, που δεν μπορούν να διορθωθούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια με το excimer laser. Προτιμάται σε ηλικίες άνω των 50 ετών.

  Τεχνική της ανταλλαγής φακού

  Η μέθοδος είναι χειρουργική και μοιάζει πάρα πολύ με την επέμβαση διόρθωσης καταρράκτη με μικρή τομή. Οι τεχνικές και η τεχνολογία αυτή έχουν δοκιμαστεί επί πολλές δεκαετίες στην οφθαλμολογία. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο φυσικός φακός του οφθαλμού αφαιρείται με τη μέθοδο της φακοθρυψίας κι ένας μικρός τεχνητός ενδοφακός τοποθετείται στη θέση του. Η επιλογή του κατάλληλου ενδοφακού γίνεται με λεπτομερείς μετρήσεις βιομετρίας προ της επέμβασης, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

  Πολυεστιακοί ενδοφακοί

  Τα τελευταία χρόνια η ένθεση πολυεστιακών ενδοφακών μπορεί να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα τη μυωπία ή την υπερμετρωπία και το πρόβλημα της πρεσβυωπίας.