• Αθανασιάδου 3-5, Αμπελόκηποι, 11521

    ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ

    ΠΡΟΣΟΧΗ

    Δεν κοιτάμε την έκλειψη Ηλίου κατευθείαν με γυμνό μάτι. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρής βλάβης στα μάτια.
    Μπορούμε να την απολαύσουμε με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις.